Porady ON-LINE specjalistów. Masz pytanie do prawnika, psychologa, doradcy finansowego? Udzielimy profesjonalnej i szybkiej e-porady!

E-prawnik: Nakaz zapłaty

paragraf

Klient:

W dniu dzisiejszym otrzymałem z sądu nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym nakazano mi zapłatę kwoty 1200 zł. wraz z odsetkami i kosztami. Z treści dołączonego do nakazu zapłaty odpisu pozwu wynika, że powód, którym jest fundusz sekurytyzacyjny nabył od banku w drodze cesji roszczenie o niespłacony kredyt pochodzący z 2005 r.

Z tego co pamiętam, kredyt spłaciłem. Co mogę zrobić w tej sprawie?


Kancelaria


W pierwszej kolejności musi Pan zapobiec uprawomocnieniu się nakazu zapłaty poprzez jego zaskarżenie sprzeciwem. W przeciwnym razie, nakaz po zaopatrzeniu go w klauzulę wykonalności stanie się podstawą do wszczęcia przeciwko Panu egzekucji, bez możliwości dalszych odwołań.

Z informacji, które Pan przekazał wynika, że powództwo w oparciu, o które sąd wydał nakaz zapłaty, który jest orzeczeniem „prowizorycznym” nadaje się do oddalenia z dwóch co najmniej przyczyn:

- zapłaty roszczenia i tym samym jego bezzasadności lub

- przedawnienia roszczenia, które w tym przypadku wynosi 3 lata licząc od wymagalności kredytu (wymagalność z kolei liczy się od daty upływu terminu spłaty kredytu)

W konsekwencji koniecznym jest, aby w terminie 14 dni od doręczenia nakazu złożony został do sądu, który nakaz wydał sprzeciw, w którym należy podnieść powyżej zarysowane zarzuty i krótko uzasadnić te zarzuty. Sprzeciw należy wnieść na urzędowym formularzu.

Po skutecznym wniesieniu sprzeciwu nakaz zapłaty straci moc i sprawa będzie rozpoznana przez sąd, który po rozprawie wyda wyrok.

Klient

Czy ponoszę jakieś koszty sądowe wniesienia sprzeciwu.

Kancelaria

Nie. Sprzeciw jest wolny od opłat sądowych. 

W przypadku dalszych pytań lub zlecenia kancelarii pełnej obsługi sprawy pozostajemy do Pana dyspozycji. 

 

 

Zapraszamy na FB

Raport KRD

Kategoria: Przykłady pytań

Przykładowe pytania w zakresie informacji o długach zadawane w naszym systemie porad prawnych on-line.  Mam wpisy w KRD 1. Staram sie o kredyt. Bank odmówił finansowania i nie podał szczegółów(...)

Pytania do doradcy finansowego

Kategoria: Przykłady pytań

Przykładowe pytania do doradcy finansowego zadawane w naszym systemie porad prawnych on-line.  Leasing bez BIK 1. Mam problemy w BIK-u. Bank odmówił mi kredytu. Firmy leasingowe również nie są (...)

Pytania do prawnika

Kategoria: Przykłady pytań

Przykładowe pytania do prawnika zadawane w naszym systemie porad prawnych on-line.  Prawo spadkowe, dziedziczenie, testamenty 1. Zmarł mój ojciec, który pozostawił długi w bankach i firmach poż(...)

Pytania do psychologa

Kategoria: Przykłady pytań

Przykładowe pytania do psychologa zadawne w systemie porad OnLine. Miłość, zerwanie 1. Rzucił mnie chłopak. Byliśmy razem przez 2 lata. Wszystko układało się wzorowo. Latem planowaliśmy wspólnie zam(...)

Misja i wartości

Misja

"Wsparcie i pomoc w zakresie specjalistycznych porad On-Line. Propagowanie wiedzy specjalistycznej z zakresu prawa, finansów i psychologii."

Serwis SpecPorady.pl jest platformą udzielania specjalistycznych porad on-line przez Internet. Serwis SpecPorady.pl skupia specjalistów z różnych popularnych dziedzin życia, biznesu i nauki. Specjaliści udzielają odpłatnych e-porad za pomocą profesjonalnego systemu klientom serwisu.
Porada zawiera merytoryczną odpowiedź specjalisty na zagadnienie. Specjalista po rozpoznaniu stanu faktycznego udziela wyczerpującej odpowiedzi. Zakres porady odpowiada klasycznej konsultacji podczas spotkania w kancelarii, gabinecie, biurze. Porady udzielane sa najczęściej w ciągu 24 godzin. Wszystkie informacje są poufne. 

 

 

Porady psychologiczne

Porady medyczne i psychologiczne

Masz problem / pytanie do psychologa? Skorzystaj z szybkiej porady specjalisty on-line. Gwarancja wysokiej jakości i zadowolenia!

Porady prawne

Nakaz zapłaty

Masz pytanie do prawnika? Zapytaj prawników w naszym serwisie. Uzyskaj szybką i profesjonalną poradę bez wychodzenia z domu. 100% satysfakcji i bezpieczeństwa.

Porady specjalistów

Specjaliści online

Masz pytania do specjalistów z różnych dziedzin (prawo, finanse, psychologia, inne)? Uzyskaj profesjonalną eporadę!  

Początek strony